Przegląd metodyki pracy z osobami ze spektrum autyzmu

mgr Aleksandra Oszczęda

Wsparcie rozwoju osób ze spektrum autyzmu

mgr Aleksandra Oszczęda

mgr Urszula Ratajczak

Wczesne wspomaganie rozwoju - założenia i cele

mgr Aleksandra Oszczęda