Konstruowanie programu placówki oświatowej

dr Piotr Mosiek