Technologia informacyjna i technika

mgr inż Aleksander Dawid